Kielce.22.04.2022r.

 

Ogłoszenie

 

Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach, ul. Jagiellońska 76, 25-734 Kielce, ogłasza przyjmowanie ofert na wykonanie robót związanych z malowaniem pokoi mieszkańców nr: 6, 21, 23, 30, 31, 122, 123, 131 oraz pomieszczenia palarni i fragmentu korytarza koło palarni.

Oferty na wykonanie robót malarskich, z podaniem nazwy oferenta, ceny netto, ceny brutto (VAT-8%), kosztorysem ofertowym sporządzonym na podstawie załączonego kosztorysu ślepego i przedmiaru, z podaniem

– stawki roboczogodziny,

– kosztów pośrednich,

– zysku,

należy dostarczyć do siedziby Zamawiającego osobiście, za pośrednictwem poczty, kuriera, fax nr 41 3456497 lub drogą elektroniczną email: administracja@dpskepinskiego.pl w terminie do 05.05.2022r. do godz. 10.00.

Oględzin obiektu można dokonywać w dni robocze w okresie 25.04.2022 – 04.05.2022 w godz. 8.00 – 14.00.

Termin realizacji – 30 dni od daty podpisania umowy.

Forma płatności – przelew 30 dni.

Okres gwarancji – 36 miesięcy.

 

Osoby upoważnione do kontaktu:

– Marek Kubicz – dyrektor

– Karol Łosak – kierownik sekcji administracyjno – gospodarczej

Kontakt:

– adres – jak na wstępie

– tel./ fax : 41 3456497

– email: administracja@dpskepinskiego.pl