„Człowiek nie może być zostawiony sam sobie i sam dla siebie”

Antoni Kępiński

Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego prowadzi swoja działalność w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76.

Jest przeznaczony dla 82 mężczyzn – przewlekle psychicznie chorych. Dom powstał niedawno, bo 1 stycznia 2008roku.

Utworzono go Uchwałą Nr XVIII/360/2007 Rady Miejskiej w Kielcach z dnia 20 grudnia 2007 roku w sprawie podziału Domu Pomocy Społecznej im. Jana Pawła II w Kielcach przy ul. Jagiellońskiej 76. Jest kontynuatorem 38 letniej tradycji Domu Pomocy Społecznej działającego wcześniej przy ul. Bobrowej 15 (lata 1971-2000) i ul. Dobromyśl 44(lata 2001-2007).

Dom spełnia wszystkie wymogi dotyczące standardu usług świadczonych na rzecz podopiecznych, wynikające z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej z dn. 23 sierpnia 2012r. ( tekst jednolity Dz. U. z 13 kwietnia 2018r. poz.734). Posiada również zezwolenie na prowadzenie działalności na czas nieograniczony.

Nasza placówka położona jest nieopodal wzgórza Karczówka, jednego z najważniejszych miejsc w Kielcach pod względem wartości turystycznej i sakralnej. Istotną i główną atrakcją wzgórza jest barokowy zespół klasztorny, którego historia sięga XVII wieku. Obecnie klasztorem opiekują się księża pallotyni.

Piękne widoki i wyjątkowość tego miejsca, sprawiają, że jest ono często odwiedzane przez naszych spragnionych ciszy i odpoczynku mieszkańców, jak i przybyłych do miasta turystów