Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach realizuje projekt pn. ” Bezpieczna Przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020r. Dofinansowanie projektu z UE: 378.761,69zł Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa 70.647,06zł Łączna kwota dofinansowania 449.408,75zł