Dom Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego w Kielcach realizuje projekt pn. ” Bezpieczna Przyszłość”, współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 2.8 Rozwój Usług Społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020r.

Dofinansowanie projektu z UE: 68.973,20zł

Dofinansowanie projektu ze środków budżetu państwa 12.864,96zł

Łączna kwota dofinansowania 81.838,16zł