Psychiatra szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest człowiek naprawdę, co kryje się pod maską jego mimiki, gestów i słów
Naszą misją jest pełnienie służby na rzecz chorych psychicznie dla zapewnienia im akceptacji przez środowisko oraz bezpiecznego i godnego życia.
Człowiek musi wiedzieć, skąd przyszedł i dokąd zmierza, gdyż taka jest jego natura
Antoni Kępiński
previous arrowprevious arrow
next arrownext arrow
Slider
ul. Jagiellońska 76
25-734 Kielce
41 34 564 97
Na marginesie życia znalazłeś swój dom.
Wiem, że czujesz się niespełniony i zagubiony.
Marzenia, które śniłeś uleciały gdzieś bezpowrotnie.
Pozostał gorzki smak nieproszonej samotności.
Być może będziesz musiał się pogodzić
z poczuciem pustki i brakiem osób ci najbliższych,
do których będziesz wracał notorycznie pamięcią.
Będziesz uczył się na nowo słowa miłość, przyjaźń i akceptacja.
Nawet i tutaj życie może mieć sens,
jeżeli zobaczysz, że obok ciebie jest ktoś
kto usiłuje podać ci dłoń i dzieli z tobą podobny los.
Może w nowym domu zobaczysz chociaż
mały promyk słońca i nadziei dla której warto żyć.
Może podobnie jak ja zauważysz, że
nawet w nowym domu są wartości, które
są godne ocalenia.
Bolesław Trznadel

Dom Pomocy Społecznej
im. prof. Antoniego Kępińskiego

TERAPIA
ZAJĘCIOWA

Jedną z form aktywizacji mieszkańców Domu jest terapia zajęciowa. W praktyce są to działania wielokierunkowe, oparte na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego, mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niesprawności. Głównym zadaniem terapii jest usprawnianie psychiczne i fizyczne, rozwijanie zdolności artystycznych, organizowanie czasu wolnego mieszkańców. Podopieczni każdego dnia mogą realizować swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnych formach terapii zajęciowej, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia dają mieszkańcom szansę wyrażania siebie w dostępnej dla każdego z nich formie, która określona jest wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami. Mając na względzie dobro mieszkańców możemy zaoferować różnorodność metod i technik terapii zajęciowej: – zajęcia manualne – muzykoterapia – arteterapia – ergoterapia – biblioterapia – silvoterapia

WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNO – DUCHOWE

W naszym Domu zatrudniony jest psycholog, który ułatwia mieszkańcom adaptację do życia w nowych warunkach, przełamuje ich izolację, łagodzi tęsknotę za domem rodzinnym, daje poczucie bezpieczeństwa osobom zagubionym, ochrania osoby wrażliwe, zapewnia spokój i wyciszenie. Psycholog wraz z kapelanem dbają o rozwój duchowy mieszkańców, zapewniają uczestnictwo w Eucharystii. Ponadto kapelan udziela sakramentów i odwiedza chorych na oddziałach, co ma niewątpliwy wpływ na zdrowie psychiczne i stan emocjonalny mieszkańców. Ponadto psycholog wraz z pracownikami socjalnymi zachęcają i mobilizują do utrzymywania kontaktów z rodziną. Pomagają mieszkańcom w korespondencji, zachęcają do kontaktów telefonicznych, dbają o utrzymanie więzi rodzinnych.

DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO-OŚWIATOWA

Nasi podopieczni mają różne zainteresowania, talenty, upodobania i umiejętności. Wśród mieszkańców naszego domu są osoby ze zdolnościami plastycznymi, literackimi, muzycznymi, manualnymi. Zadaniem personelu jest wszechstronna aktywizacja i mobilizacja do różnego rodzaju działań, organizacja czasu wolnego dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Podopieczni biorą czynny udział w imprezach kulturalno-oświatowych oraz sportowych, organizowanych cyklicznie dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, są to: – Wojewódzki Turniej BOCCI w Kielcach – Wojewódzkie zawody w Tenisie Stołowym w Kielcach – Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez DPS w Gnojnie, – Pałacowe Spotkania Artystyczne organizowane przez DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, – Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych w DPS w Zgórsku, Ponadto nasi mieszkańcy biorą udział wycieczkach krajoznawczych, wyprawach do lasu, ogniskach, zabawach tanecznych, przeglądach artystycznych, spektaklach. W sezonie letnim zachęcamy do wyjścia na zewnątrz. Zagospodarowany teren zielony z boiskiem sportowym, altaną, alejkami, ławeczkami, przyrządami do ćwiczeń, sprzyja relaksowaniu się na świeżym powietrzu. W sezonie zimowym zachęcamy do czytelnictwa, organizujemy przeglądy filmowe, rozgrywamy turnieje w tenisa stołowego i warcaby.

OPIEKA MEDYCZNA

Nasi mieszkańcy znajdują się pod stałą opieką medyczną. Raz w tygodniu w Domu Pomocy przyjmuje lekarz POZ oraz lekarz psychiatra sprawujący opiekę nad wszystkimi mieszkańcami. Podopieczni korzystają także z porad lekarzy specjalistów poradni diabetologicznej, urologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej, kardiologicznej, dermatologicznej, chirurgicznej, laryngologicznej.
Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, a także zlecone przez lekarzy zabiegi takie jak iniekcje, opatrunki, pobrania materiału do badań diagnostycznych, wykonuje wykwalifikowany personel medyczny. W razie zaistniałej konieczności podopieczni korzystają także z leczenia szpitalnego w Kielcach, Końskich i Morawicy. Realizujemy również wnioski na pieluchomajtki, sprzęt ortopedyczny, recepty na leki, ponosząc odpłatność za nie do wysokości limitu.
W ramach akcji profilaktycznych przeprowadzane są szczepienia przeciw grypie, przeciw żółtaczce WZWB, badania w kierunku osteoporozy, badania urologiczne, metaboliczne. Kadrę medyczną stanowi wykwalifikowany personel, który cechuje fachowość i serdeczny stosunek do każdego podopiecznego. Personel służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski.

REHABILITACJA

Rehabilitacja cierpiących na choroby psychiczne zdąża do jak najdłuższego utrzymania funkcjonowania społecznego, zwalczania apatii emocjonalnej, wyrabiania zaradności życiowej, gdyż używanie neuroleptyków powoduje spowolnienie tempa pracy (aktywności). Jednym z zadań Domu jest program kompleksowej rehabilitacji polegający na przywracaniu sprawności psychofizycznej. Celem jest uzyskanie przez mieszkańca samodzielności oraz poprawy jego sprawności fizycznej i psychicznej.
Sala ćwiczeń rehabilitacyjnych wyposażona jest w taki sprzęt jak : – UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego) na którym prowadzone są ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, samowspomagane,
– rowerki stacjonarne,
– rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,
– tablice do ćwiczeń manualnych usprawniające funkcje ręki,
– steper do ćwiczeń kkd
– orbitek.

Rehabilitacja obejmuje również osoby leżące, które wymagają usprawniania. Ćwiczenia przyłóżkowe odbywają się w pokojach mieszkańców: są to ćwiczenia bierne, oddechowe i nauka chodzenia. Ma to duże znaczenie dla dobrego samopoczucia mieszkańca i zaspokojenia potrzeby kontaktu z druga osobą. Oprócz ćwiczeń, wykonywane są zabiegi fizykoterapeutyczne takie jak:
– naświetlanie lampą Sollux
– prądy diadynamiczne
– jonoforeza
– laser
– masaż na materacu MM239Enabio (zabiegi w pozycji horyzontalnej, półleżącej i siedzącej.

Ponadto na zewnątrz budynku znajduje się ogród wypoczynkowo – rekreacyjny wyposażony w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: – „narciarz”
– „wioślarz”
– „tai-chi”
oraz wielofunkcyjne boisko (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny).

Najważniejsze

1. Działanie w celu zapewnienia jak najlepszych warunków życia i rozwoju mieszkańców.
2. Zapewnienie ciągłości świadczenia usług.
3. Utrzymanie odpowiedniej infrastruktury technicznej.
4. Zapewnienie właściwej organizacji pracy.

Wywoływanie u kogoś uśmiechu
jest najpiękniejszą rzeczą na świecie.