• Psychiatra szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest człowiek naprawdę, co kryje się pod maską jego mimiki, gestów i słów

    Start
  • Naszą misją jest pełnienie służby na rzecz chorych psychicznie dla zapewnienia im akceptacji przez środowisko oraz bezpiecznego i godnego życia.

    OK
  • Człowiek musi wiedzieć, skąd przyszedł i dokąd zmierza, gdyż taka jest jego natura

    Antoni Kępiński

Dom Pomocy Społecznej
im. prof. Antoniego Kępińskiego

Na marginesie życia znalazłeś swój dom.
Wiem, że czujesz się niespełniony i zagubiony.
Marzenia, które śniłeś uleciały gdzieś bezpowrotnie.
Pozostał gorzki smak nieproszonej samotności.

Być może będziesz musiał się pogodzić
z poczuciem pustki i brakiem osób ci najbliższych,
do których będziesz wracał notorycznie pamięcią.

Będziesz uczył się na nowo słowa miłość, przyjaźń i akceptacja.

Nawet i tutaj życie może mieć sens,
jeżeli zobaczysz, że obok ciebie jest ktoś
kto usiłuje podać ci dłoń i dzieli z tobą podobny los.

Może w nowym domu zobaczysz chociaż
mały promyk słońca i nadziei dla której warto żyć.

Może podobnie jak ja zauważysz, że
nawet w nowym domu są wartości, które
są godne ocalenia.


Bolesław Trznadel

OPIEKA
MEDYCZNA

Nasi mieszkańcy znajdują się pod stałą opieką medyczną. Raz w tygodniu w Domu Pomocy przyjmuje lekarz POZ oraz lekarz psychiatra sprawujący opiekę nad wszystkimi mieszkańcami. Podopieczni korzystają także z porad lekarzy specjalistów poradni diabetologicznej, urologicznej, endokrynologicznej, okulistycznej, kardiologicznej, dermatologicznej, chirurgicznej, laryngologicznej.
Wszelkie zabiegi pielęgnacyjne, a także zlecone przez lekarzy zabiegi takie jak iniekcje, opatrunki, pobrania materiału do badań diagnostycznych, wykonuje wykwalifikowany personel medyczny. W razie zaistniałej konieczności podopieczni korzystają także z leczenia szpitalnego w Kielcach, Końskich i Morawicy. Realizujemy również wnioski na pieluchomajtki, sprzęt ortopedyczny, recepty na leki, ponosząc odpłatność za nie do wysokości limitu.
W ramach akcji profilaktycznych przeprowadzane są szczepienia przeciw grypie, przeciw żółtaczce WZWB, badania w kierunku osteoporozy, badania urologiczne, metaboliczne. Kadrę medyczną stanowi wykwalifikowany personel, który cechuje fachowość i serdeczny stosunek do każdego podopiecznego. Personel służy pomocą w każdej sytuacji, jest oddany, pełen ciepła i troski.

REHABILITACJA

Rehabilitacja cierpiących na choroby psychiczne zdąża do jak najdłuższego utrzymania funkcjonowania społecznego, zwalczania apatii emocjonalnej, wyrabiania zaradności życiowej, gdyż używanie neuroleptyków powoduje spowolnienie tempa pracy (aktywności). Jednym z zadań Domu jest program kompleksowej rehabilitacji polegający na przywracaniu sprawności psychofizycznej. Celem jest uzyskanie przez mieszkańca samodzielności oraz poprawy jego sprawności fizycznej i psychicznej.
Sala ćwiczeń rehabilitacyjnych wyposażona jest w taki sprzęt jak : - UGUL (Uniwersalny Gabinet Usprawniania Leczniczego) na którym prowadzone są ćwiczenia w odciążeniu, z oporem, samowspomagane,
- rowerki stacjonarne,
- rotory do ćwiczeń kończyn górnych i dolnych,
- tablice do ćwiczeń manualnych usprawniające funkcje ręki,
- steper do ćwiczeń kkd
- orbitek.

Rehabilitacja obejmuje również osoby leżące, które wymagają usprawniania. Ćwiczenia przyłóżkowe odbywają się w pokojach mieszkańców: są to ćwiczenia bierne, oddechowe i nauka chodzenia. Ma to duże znaczenie dla dobrego samopoczucia mieszkańca i zaspokojenia potrzeby kontaktu z druga osobą. Oprócz ćwiczeń, wykonywane są zabiegi fizykoterapeutyczne takie jak:
- naświetlanie lampą Sollux
- prądy diadynamiczne
- jonoforeza
- laser
- masaż na materacu MM239Enabio (zabiegi w pozycji horyzontalnej, półleżącej i siedzącej.

Ponadto na zewnątrz budynku znajduje się ogród wypoczynkowo – rekreacyjny wyposażony w urządzenia do ćwiczeń na świeżym powietrzu: - „narciarz”
- „wioślarz”
- „tai-chi”
oraz wielofunkcyjne boisko (siatkówka, koszykówka, tenis ziemny).

TERAPIA
ZAJECIOWA

Jedną z form aktywizacji mieszkańców Domu jest terapia zajęciowa. W praktyce są to działania wielokierunkowe, oparte na wykorzystaniu tkwiącego w każdym człowieku potencjału rozwojowego, mającego źródło w naturalnych siłach witalnych organizmu, niezależnie od stopnia niesprawności. Głównym zadaniem terapii jest usprawnianie psychiczne i fizyczne, rozwijanie zdolności artystycznych, organizowanie czasu wolnego mieszkańców. Podopieczni każdego dnia mogą realizować swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w różnych formach terapii zajęciowej, dostosowanych do ich indywidualnych potrzeb i możliwości. Zajęcia dają mieszkańcom szansę wyrażania siebie w dostępnej dla każdego z nich formie, która określona jest wewnętrznymi i zewnętrznymi predyspozycjami. Mając na względzie dobro mieszkańców możemy zaoferować różnorodność metod i technik terapii zajęciowej: - zajęcia manualne - muzykoterapia - arteterapia - ergoterapia - biblioterapia - silvoterapia

WSPARCIE
PSYCHOLOGICZNO - DUCHOWE

W naszym Domu zatrudniony jest psycholog, który ułatwia mieszkańcom adaptację do życia w nowych warunkach, przełamuje ich izolację, łagodzi tęsknotę za domem rodzinnym, daje poczucie bezpieczeństwa osobom zagubionym, ochrania osoby wrażliwe, zapewnia spokój i wyciszenie. Psycholog wraz z kapelanem dbają o rozwój duchowy mieszkańców, zapewniają uczestnictwo w Eucharystii. Ponadto kapelan udziela sakramentów i odwiedza chorych na oddziałach, co ma niewątpliwy wpływ na zdrowie psychiczne i stan emocjonalny mieszkańców. Ponadto psycholog wraz z pracownikami socjalnymi zachęcają i mobilizują do utrzymywania kontaktów z rodziną. Pomagają mieszkańcom w korespondencji, zachęcają do kontaktów telefonicznych, dbają o utrzymanie więzi rodzinnych.

DZIAŁALNOŚĆ
KULTURALNO-OŚWIATOWA

Nasi podopieczni mają różne zainteresowania, talenty, upodobania i umiejętności. Wśród mieszkańców naszego domu są osoby ze zdolnościami plastycznymi, literackimi, muzycznymi, manualnymi. Zadaniem personelu jest wszechstronna aktywizacja i mobilizacja do różnego rodzaju działań, organizacja czasu wolnego dostosowana do indywidualnych potrzeb mieszkańców. Podopieczni biorą czynny udział w imprezach kulturalno-oświatowych oraz sportowych, organizowanych cyklicznie dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej, są to: - Wojewódzki Turniej BOCCI w Kielcach - Wojewódzkie zawody w Tenisie Stołowym w Kielcach - Świętokrzyski Turniej Piłki Nożnej Osób Niepełnosprawnych organizowany przez DPS w Gnojnie, - Pałacowe Spotkania Artystyczne organizowane przez DPS „Etola” w Rudzie Pilczyckiej, - Wojewódzka Olimpiada Lekkoatletyczna Osób Niepełnosprawnych w DPS w Zgórsku, Ponadto nasi mieszkańcy biorą udział wycieczkach krajoznawczych, wyprawach do lasu, ogniskach, zabawach tanecznych, przeglądach artystycznych, spektaklach. W sezonie letnim zachęcamy do wyjścia na zewnątrz. Zagospodarowany teren zielony z boiskiem sportowym, altaną, alejkami, ławeczkami, przyrządami do ćwiczeń, sprzyja relaksowaniu się na świeżym powietrzu. W sezonie zimowym zachęcamy do czytelnictwa, organizujemy przeglądy filmowe, rozgrywamy turnieje w tenisa stołowego i warcaby.

WARUNKI PRZYJĘCIA

O umieszczenie w Domu Pomocy Społecznej dla psychicznie chorych mężczyzn mogą starać się mężczyźni ze schorzeniami psychicznymi, potwierdzonymi zaświadczeniem wydanym przez lekarza psychiatrę, którzy ze względu na sytuację życiową i stan zdrowia wymagają całodobowej opieki. Do naszego Domu można ubiegać się o przyjęcie na podstawie pisemnego wniosku osoby zainteresowanej lub jej opiekuna prawnego, złożonego do Ośrodka Pomocy Społecznej właściwego ze względu na jej miejsce zamieszkania lub miejsce ostatniego zameldowania. W w/w ośrodku, osoba ubiegająca się o umieszczenie, otrzyma wyczerpujące informacje odnośnie warunków przyjęcia i zgromadzenia wymaganej dokumentacji. Ostateczną decyzję o umieszczeniu w Domu Pomocy Społecznej wydaje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Kielcach. W razie braku wolnych miejsc, powiadamia się osobę ubiegającą się lub jej rodzinę, o wpisanie na listę oczekujących oraz podaje przewidywany termin oczekiwania. Wyczerpujących informacji mogą udzielić państwu także pracownicy socjalni Domu Pomocy Społecznej im. prof. Antoniego Kępińskiego, pod nr tel. 413456497.

Psychiatra szuka odpowiedzi na pytanie, jaki jest człowiek naprawdę, co kryje się pod maską jego mimiki, gestów i słów”Antoni Kępiński

Nasze cele

Wywoływanie u kogoś uśmiechu
jest najpiękniejszą rzeczą na świecie.

Kontakt

Dom Pomocy Społecznej
im. prof. Antoniego Kępińskiego
ul.Jagielońska 76, 25-734 Kielce
tel./fax 41-34-564-97

Kliknij

Sprawdź co zrobić, aby do nas trafić